İçeriğe geç

Gayrimenkul

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil

Kişi, mirasçılarından mal kaçırma kastıyla malvarlığında olan taşınmaz malını sağlığında başka birisine devredebilir. Miras hakkı zedelenen mirasçı kaçırılmış olan işbu gayrimenkül üzerindeki hakkını elde etmek için muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davası açabilir.

Türkiye’de Taşınmaz Satın Almadan Önce Bilinmesi Gerekenler

Tapu satış sözleşmesi yalnızca Tapu Müdürlüğü’nde yapılırsa geçerlidir. Taşınmaz satış sözleşmesi için yalnızca Tapu Müdürlüğü’nde ödeme yapılır. Taşınmaz satış sözleşmesi yapılmadan önce bilirkişiden rapor alınmalıdır. Taşınmaz satış sözleşmesinin satış bedeli bilirkişi raporuna uygun belirtilmelidir. Taşınmaz satış sözleşmesi imzalanmadan önce taşınmaz bilgileri kontrol edilmelidir.