Ortaklığın Giderilmesi (İzaleişüyu)

– ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALEİŞÜYU, PAYDAŞLIĞIN SONLANDIRILMASI)

Paylı mülkiyet paydaşlarından her biri taşınır veya taşınmaz malın paylaşılmasını isteyebilir. Paylaşılması istenen mal ile ilgili olarak hukukî bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmaması gerekir.

Uygun olmayan zamanda paylaşma isteminde bulunulamaz.

Genel Olarak

Paylaşma, malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilir.

Paylaşma biçiminde uyuşma sağlanamazsa, paydaşlardan birinin istemi üzerine hâkim, malın aynen bölünerek paylaştırılmasına, bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi hâlinde eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanmasına karar verir. Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa, açık artırmayla satışa hükmolunur.

Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi, bütün paydaşların rızasına bağlıdır.

Taraf teşkili sağlandıktan sonra, taraflara paylaşma şekli sorulur. Satış yoluyla malın paylaşılması talep ediliyorsa, malın özellikleri ve değeri keşif yapılarak bilirkişi marifetiyle belirlenir.

Malın değeri belirlendikten sonra hakim karar verir ve işbu kararın kesinleşmesi beklenir. Hakimin kararına karşı istinaf kanunyoluna başvurulmazsa, karar kesinleşir. İstinaf kanunyoluna başvuru yapılırsa, kararın kesinleşme süresi en az altı ay kadar uzayacaktır, bu süre birkaç seneden fazla da olabilir.

Karar kesinleştikten sonra satış memurluğu tarafından malın güncel satış değeri üzerinden satışı yapılır.

Prosedür

W

Davanın Açılması

W

Ön İnceleme

W

Tahkikat Aşaması

W

İlk Derece Mahkemesi Kararı

W

İstinaf Kanun Yolu

W

Satış

Sonuç

Ortaklığın (paydaşlığın) giderilmesi (izaleişüyu) davası, en iyi ihtimalle bir yıl kadar sürmektedir. Davanın süresi, paydaş (ortak) sayısına ve paydaşın ikametine göre değişkenlik göstermektedir.

İstinaf kanun yoluna başvurulması halinde süre dava en az altı ay kadar uzamaktadır.

Kararın kesinleşmesiyle birlikte satış süreci başlayacak olup, bu süre ise en az altı ay kadar sürer. 

Ortalama olarak 18-36 ay arasında bir zaman zarfında ortaklığın giderilmesi davası sonuçlanır.

 

Birlikte Çalışalım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nv-author-image

Doğa Dündar