İçeriğe geç

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil

Kişi, mirasçılarından mal kaçırma kastıyla malvarlığında olan taşınmaz malını sağlığında başka birisine devredebilir. Miras hakkı zedelenen mirasçı kaçırılmış olan işbu gayrimenkül üzerindeki hakkını elde etmek için muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davası açabilir.

Muris (miras bırakan) tarafından yapılmış bu işlemin iptalini hiçbir süreye tabi olmaksızın mahkemeden talep edebilir. Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davasında zamanaşımı söz konusu değildir.

Davanın açılabilmesi için kişinin vefat etmiş olması şarttır. Fiil ehliyetine sahip şahsın sağlığında muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davası açılamaz.

 

Son Yorumlar

    Arşiv

    Kategoriler

    Gönder

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak.