İçeriğe geç

Türkiye’de Taşınmaz Satın Almadan Önce Bilinmesi Gerekenler

Türkiye’de Taşınmaz Satın Almadan Önce Nelere Dikkat Edilmelidir?

 • Taşınmaz sözleşmesi yalnızca Tapu Müdürlüğü’nde yapılır.

Türkiye’de taşınmaz satış sözleşmesi yalnızca Tapu Müdürlüğü’nde yapılmaktadır. Uygulamada bazı kişiler yabancılara yanlış bilgi vermekte ve menfaat sağlamak amacıyla taşınmaz satış sözleşmesinin kendi aralarında yapılabileceği izlenimi yaratmaktadırlar. Avukatın yapmış olduğu gayrimenkul satış sözleşmesi geçersizdir. Noterde yapılan taşınmaz satış sözleşmesi ise, taşınmaz satış vaadi sözleşmesidir ve işbu sözleşme alıcıya sadece satın alma hakkı tanır. Dolayısıyla, Tapu Müdürlüğü dışında yapılan hiçbir sözleşmeye itibar edilmemelidir.

 • Taşınmaz satış sözleşmesi için yalnızca Tapu Müdürlüğü’nde ödeme yapılır.

Uygulamada bazı kişilerin taşınmaz satış sözleşmesi yapmaları karşılığında ücret aldıkları görülmektedir. Taşınmaz satış sözleşmesinin tüm harçları ve giderleri Tapu Müdürlüğü’ne başvuru yaptıktan sonra, alıcının ve satıcının hesabına gelen mesaj karşılığında Devlet’e ödenmektedir ve işbu ödeme için makbuz alınmaktadır. Dolayısıyla, taşınmaz satış sözleşmesi için Tapu Müdürlüğü işlemlerinden önce alıcıdan veya satıcıdan harç adı altında ücret alınmasının hiçbir hukuki dayanağı yoktur.

 • Taşınmaz satış sözleşmesi yapılmadan önce bilirkişiden rapor alınmalıdır.

Yabancıların taşınmaz alım ve satımlarında bilirkişiden taşınmazın değerini de içeren değerleme raporunun alınması şarttır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da rapor almasında fayda vardır. Uygulamada, bazı kişiler bilirkişi raporlarını kendi tanıdıkları bilirkişiler vasıtasıyla yapmakta ve bu yüzden gayrimenkulün değerini diledikleri gibi belirlemektedirler. Bu sebeple, Türkiye’de yabancı tarafından taşınmaz alırken bilirkişi değerleme raporunun satıcıdan veya emlakçıdan bağımsız bir kişiye alınması daha uygun olacaktır.

 • Taşınmaz satış sözleşmesinin satış bedeli bilirkişi raporuna uygun belirtilmelidir.

Türkiye’de taşınmaz satış bedeli Tapu Müdürlüğü’nde satış yapılırken tapu harcının eksik ödenmesi amacıyla bedel düşük gösterilebilmektedir. Ancak, satış bedelinin düşük gösterilmesi sonrasında alıcının alacaklıları ya da mirasçıları tarafından dava konusu edilebilmektedir. Bu sebeple, taşınmaz satış bedelinin düşük gösterilmesi alıcı tarafından risk teşkil etmektedir.

 • Taşınmaz satış sözleşmesi imzalanmadan önce taşınmaz bilgileri kontrol edilmelidir.

Satın alınacak taşınmaz üzerinde ipotek, haciz ve tedbir benzeri birtakım şerh ve beyanlar bulunabilir. Ayrıca, satın alınacak taşınmaz kat mülkiyetine tabi bir taşınmaz da olabilir. Bu sebeple, taşınmaz alınmadan önce Tapu Müdürlüğü’nden ve Belediye’den taşınmazın durumu ile ilgili olarak tüm ön bilgiler alınmalıdır.

Son Yorumlar

  Arşiv

  Kategoriler

  Gönder

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.