Türkiye’de Taşınmaz Satın Almadan Önce

Türkiye’de gayrimenkul satın almadan önce bilmeniz ve dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır:

  • Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin Geçerliliği
  • Satın Alınan Gayrimenkulün Hukuki Durumu

Türkiye’de gayrimenkul satışının geçerli olabilmesi için, sözleşmenin tapu müdürlüğünde yapılması gerekmektedir. Tapu müdürlüğünde yapılmayan gayrimenkul satışları geçersizdir. Bu durumun tek istisnası noterde yapılan gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleridir. Satış vaadi sözleşmeleri, bazı özel durumlarda yapılmaktadır. Emlak danışmanlığında yapılan sözleşmeler gibi, adi yazılı sözleşmeler geçersizdir. Pratikte, emlak komisyonculuk sözleşmelerinin yabancıya gayrimenkul satış sözleşmesi gibi imzalattırıldığı ve bu yüzden yabancıların sonrasında birçok hukuki sorunlarla karşılaştıkları bilinmektedir. Dolayısıyla, Türkiye’de gayrimenkul satış sözleşmesi kesinlikle tapu müdürlüğünde yapılmalıdır.

Gayrimenkulü satın alırken, gayrimenkulün durumu tapu müdürlüğünde detaylı olarak incelenmelidir. Satışa konu gayrimenkul üzerinde çeşitli haklar, irtifaklar, şerhler, tedbirler, hacizler veya ipotekler tesis edilmiş olabilir. Böyle bir durumda, ya gayrimenkulün satış değeri daha farklı (düşük) olacaktır ya da iyiniyetli 3. kişilerin önceden tapuda belirtilmiş hakları sonradan satın alanın hakkından önce gelecektir ki, bu durumda sonraki alıcının zararına sonuçlar doğuracaktır.

Diğer bir önemli husus; satın alınan gayrimenkulde, “kat mülkiyeti” tesis edilmiş olmalıdır. Pratikte, birçok yabancının kat mülkiyeti olmadan kat irtifaklı olarak gayrimenkulü aldıkları görülmektedir. Kat mülkiyeti resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğmakta olup, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir. Kat irtifakı ise, arsa payına bağlı bir hak olup, yapının tamamı için düzenlenecek yapı kullanma izin belgesine dayalı olarak kat mülkiyetine re’sen çevrilir. Satın alınan gayrimenkulde kat mülkiyetinin kurulmamış olmasının pek çok nedeni olabilir ve kat irtifakının sonradan kat mülkiyetine çevrilmesi de çeşitli zorlukları içinde barındırabilir.

Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul satın almaları sonucunda yaşadıkları problemlerin çoğunluğu, yabancının satın almadan önce ne belediyede ne de tapu müdürlüğünde detaylı araştırma yapmadan satın alma yapmış olması ya da gayrimenkul satış sözleşmesini tapuda haricinde imzalamış olmasından kaynaklanmaktadır.

Neden bizimle çalışmalısınız?

Hem detaycı hem de kuralcı bir gözlem ile hukuki bir rapor gerekiyorsa ve de gayrimenkulü sorunsuz bir şekilde satın almak istiyorsanız, benimle birlikte çalışmalısınız. Tarafınızdan noterde düzenlenecek bir vekaletname ile, gayrimenkul satış sözleşmesi hem usule hem de hukuka uygun olarak tarafımdan yapılacaktır. Ayrıca özellikle belirtmek isterim ki, ara sırada da olsa satıcı ya da satıcının vekili tarafından alıcının gayrimenkulü sorunlu alması için vekile teklif edilen “ücret” hiçbir şekilde şahsım tarafından kabul edilmemekte ve böyle bir durum derhal müvekkile bildirilmektedir.

Ne kadar ücret ödersiniz?

Yapılacak işin mahiyetine göre, ücretlendirme farklılık göstermektedir. Hiç sorunsuz bir gayrimenkul ile çeşitli hukuki sorunları barındıran gayrimenkulün satın alınması için doğacak ücret farklılık göstermektedir. Normal şartlarda satın alma araştırması için, tüm masrafları müvekkile ait olmak üzere saat ücreti müvekkile yansıtılmaktadır. Sözleşme bedelleri, ayrıca ücretlendirilmektedir.

Her türlü hukuki soru ve sorunlarınızı aşağıda belirtilen email adresinden ya da whatsapp numarasından bize ulaştırabilirsiniz. En kısa sürede size cevap verilecektir.

Türkiye’de gayrimenkul satın almadan önce kesinlikle güvenilir ve dürüst bir avukattan hukuki yardım alınız. Önceden alacağınız bir kısım önlemler, sonrasında yaşayabileceğiniz çok daha büyük zararlardan sizi koruyabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir