MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Mesleki Sorumluluk Sigortası ile;

  • İhmal ya da kusur sonucu mesleki faaliyetimizin tam olarak yerine getirilmemesi;
  • Mesleki faaliyetimiz yerine getirilirken yapacağımız hata veya ihmaller;
  • Yanlış beyanda bulunma,  hatalı veya yanıltıcı beyan verme,
  • Gizliliği ihlal,

gibi fiillerimiz sonucu müvekkilin talep edeceği tazminatlar ile bize karşı doğan tazminat taleplerinin savunması için harcanan masraflar teminat altındadır.

Ayrıca;

  • Yasal sorumluluğumuzda bulunan ancak tahrip olmuş, zarar görmüş, kaybolmuş, bozulmuş, silinmiş veya unutulmuş olan müvekkillere ait dokümanları yenilemek veya onarmak için 100.000 TL’ye kadar yapılan masraf ve giderler teminat kapsamındadır.