İçeriğe geç

Hakkımızda

Avukatlık Ofisi

“Avukat”, “Avukatlık Ofisi”, “Hukuk Bürosu” ve “Avukatlık Ortaklığı” kavramları birbirlerinden farklıdır.

Avukat, serbest meslek erbabıdır. Vergi levhası ile tek başına bağımsız çalışır.

“Hukuk Bürosu”; birden fazla avukatın aynı çalışma yerini giderleri ortak, ancak gelirleri ayrı olacak şekilde paylaşması ile kurulur. Avukatların müvekkilleri birbirlerinden farklı kişilerdir, ancak tüm giderlerini ortak bir şekilde paylaşıp öderler.

“Avukatlık Ortaklığı”, birden fazla avukatın ortak olarak kurduğu tüzel kişiliktir. Ortaklığın çalışması mesleki çalışma olup, ticari sayılmaz, vergilendirme bakımından şahıs şirketlerine ilişkin hükümler uygulanır.

“Avukatlık Ofisi” ise kanunda tanımlanmamış olup, bir avukatın kendi bünyesinde bir veya daha fazla avukatı sigortalı olarak çalıştırması ile kurulur.

Biz, “Avukatlık Ofisi” olarak hukuki hizmet ve danışmanlık hizmeti veriyoruz.