TAKSİRLE ÖLDÜRME

Kasten öldürme suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 85’inci maddesinde düzenlemiştir. T.C.K.’nun 85’inci maddesine göre;

Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Son Yazılar