İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (TİCARİ)

İlamsız icra takibi talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak, genel hükümler dairesinde ticari alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir.

Bu davada borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna, davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, red veya hükmolunan meblağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere, uygun bir tazminatla mahkum edilir.

İtirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içerisinde dava açma hakkı süresini geçiren alacaklının umumi hükümler dairesinde alacağını dava etmek hakkı saklıdır.

İcra İflas Kanunu’nda öngörülen icra inkar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve benzeri tazminatların tespitinde, takip talebi veya davadaki talep esas alınır.