İçeriğe geç

Hizmetler

Dava Avukatlığı

Şirketler Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Miras Hukuku, Ortaklığın Giderilmesi Davası, Boşanma Hukuku, İcra Hukuku, Kira Hukuku, Alacak Davası, Tazminat Hukuku, Tanıma ve Tenfiz Davası, Aile Hukukundan Doğan Davalar

Şirket Kuruluşu

Limited Şirket Kuruluşu, Anonim Şirket Kuruluşu

Şirket Devralma ve Birleştirme

Şirket devralma ve birleşmeleri öncesi hukuki denetim.

Taşınmaz Satışı veAlışı

Türkiye’de ve yurt dışındaki taşınmazların satış ve alış işlemlerinin yapılması, tapu ve belediye kontrollerinin yapılması.

Taşınmaz Kiralanması

Taşınmaz kiralanması, taşınmaz kira sözleşmesi hazırlanması.

Mülk Yönetimi

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre site yönetimi hukuki yardımı, kira bedellerinin ve aidatların icrai işlemleri, olağan ve olağanüstü genel kurulların yapılması, yönetim karar defterinin tutulması, site yönetiminin hukuki denetlenmesi.

Uluslararası Boşanma

Türk vatandaşıyla evlenmiş yabancının boşanma davası, yurtdışındaki boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi, Türk Mahkemeleri’nin boşanma ilamının yurt dışında tanınması ve tenfizi, Türk Hukuku’na göre evlenmiş iki yabancının Türkiye’de boşanması

Türk Vatandaşlığı, Oturma İzni, Çalışma İzni

Yabancı ülke vatandaşının Türk vatandaşlığı kazanması için gerekli olan hukuki işlemlerin yapılması, Türkiye’e çalışma izni ve oturma izni alınması

Sözleşme Tanzimi

Şirket Kuruluş Sözleşmeleri, Şirket Ana Sözleşme Değişikliği, Miras Sözleşmesi, Eser Sözleşmesi, Taksim Sözleşmesi, Mal Paylaşım Sözleşmesi, Kira Sözleşmesi, Satış Sözleşmesi, Diğer Sözleşmeler, Vakıf Senedi

Tapu İşlemleri & Noter İşlemleri

Taşınmaz Tapu İşlemleri, Noter İşlemleri, Vasiyetname Tanzimi