Hukuki Hizmetlerimiz

Vekalet sözleşmesi imzalamak koşuluyla müvekkillerimizle vekalet ilişkisi kuruyoruz.

Miras Hukuku

  • Mirasta Denkleştirme (İade)

  • Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil

  • Mirasta Tenkis

  • Terekenin Tespiti

  • Mirasın Reddi

  • Mirasın Reddinin İptali

  • Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı)

  • Mirasçılık Belgesinin İptali

Ortaklığın Giderilmesi

İcra Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Boşanma Hukuku

Tapu ve Noter İşlemleri

Tazminat Hukuku

Sigorta Hukuku

Ceza Hukuku

Diğer Hukuki Hizmetler

Miras Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

İcra Hukuku

Ceza Hukuku

Tazminat Hukuku

Sigorta Hukuku

Ortaklığın Giderilmesi

Tapu ve Noter İşlemleri

Boşanma Hukuku

Diğer Hukuki Hizmetler

Davanız ile ilgili bizimle iletişime geçin