İçeriğe geç

Kambiyo Senedine Dayalı İcra Takibi

Alacaklı, alacağına karşılık elinde bulundurduğu çek, senet, bono gibi kambiyo senetlerine dayanarak borçluya karşı icra takibi yapabilir.

Borçlu ödeme emrini aldıktan sonra itibaren 10 gün içinde borcunu ödemelidir.

Takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse 5 gün içinde icra mahkemesine şikâyet edilmesi gerekir.

Borçlu takip dayanağı senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığını iddia ediyorsa 5 gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirilmelidir; aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın borçlunun olduğu kabul edilir.  İmzanın haksız yere inkar edilmesi halinde takip konusu alacağın yüzde onu oranında borçlu para cezasına mahkûm edilir.

Borçlu, borcunun olmadığı veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zamanaşımına uğradığı veya yetki hakkında itirazını sebepleriyle birlikte 5 gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirmelidir. İcra mahkemesinden borçlunun itirazının kabulüne dair bir karar getirilmezse cebri icraya devam edilir.

Borçlu tarafından borca itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde 10 gün içinde, itiraz edilip de reddedildiği takdirde ise 3 gün içinde mal beyanında bulunulması gerekmektedir. Borçlu mal beyanında bulunmazsa veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursa, borçluya hapis cezası verilir.

Son Yorumlar

    Arşiv

    Kategoriler

    Gönder

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak.