İçeriğe geç

Terekenin Tespiti

Tereke, miras bırakan müteveffanın mirasçılarına bıraktığı malvarlığıdır. Genel olarak Türkiye’de mirasbırakanın taşınır ve taşınmaz malvarlığı belli olduğundan terekenin tespiti talep edilmemektedir. Ancak bazı hallerde, murisin terekesinin tespiti gerekmektedir.

Murisin vefatından sonra noterden veya yetkili ve görevli mahkemeden talep edilecek veraset ilamı ile mirasçıların payları belirlenir. Veraset ilamı alındıktan sonra murisin taşınmaz ve taşınır tüm malvarlığı ilgili vergi dairesine bildirilir ve veraset ile intikal işlemleri yapılır. Veraset ve intikal işlemleri yapılırken mirasçıların beyanları esas alınmaktadır. Ancak bazı hallerde, tüm tereke bilinemez. Örnek vermek gerekirse, murisin Türkiye’nin çeşitli yerlerinde taşınmazları bulunabilir veya murisin bankadaki hesabından üçüncü bir gerçek ya da yatırım fonu gibi veya başka bir tüzel kişiye para transferi yapılmış olabilir. Bu transfer mirastan mal kaçırma kastı ile yapılmış ise, yapılmış olan para transferinin takibi gerekmektedir. Bu bilgiler gizli olduğu için terekenin tespitini istemeden yapılmış para transferinin izini bulmak kolay olmayabilir. Aynı şekilde, murise ait kasalar ve işbu kasalar içindeki taşınırların tespiti de gerekebilir.

Mirasçı tarafından terekenin tam olarak bilinememesi veya terekede bir eksikliğin bulunduğundan şüphe edilmesi durumunda terekenin tespiti talep edilmelidir.

Son Yorumlar

    Arşiv

    Kategoriler

    Gönder

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak.