INSURANS LIABILITI PEKERJAAN

Dengan insurans liabiliti profesional;

  • Kegagalan untuk memenuhi sepenuhnya aktiviti profesional kami akibat kecuaian atau kecacatan;
  • Kesilapan atau peninggalan yang kita akan buat semasa menjalankan aktiviti profesional kami;
  • Membuat kenyataan palsu, membuat pernyataan palsu atau mengelirukan,
  • Pelanggaran kerahsiaan,

akibat daripada tindakan kami, ganti rugi bahawa pelanggan akan menuntut dan kos yang dibelanjakan untuk mempertahankan tuntutan yang timbul daripada kami adalah dijamin.

Anda juga boleh menggunakan

  • Sehingga 100,000 TL dilindungi oleh cagaran untuk memperbaharui atau membaiki dokumen yang dimiliki oleh pelanggan yang bertanggungjawab secara sah tetapi telah musnah, rosak, hilang, tercemar, dihapuskan atau dilupakan.