ASSIGURAZZJONI TA ‘ RESPONSABBILTÀ OKKUPAZZJONALI

B ‘ assigurazzjoni ta ‘ responsabbiltà professjonali;

  • Nuqqas ta ‘ funzjonament sħiħ tal-attività professjonali tagħna bħala riżultat ta ‘ negliġenza jew difett;
  • Kwalunkwe żbalji jew ommissjonijiet li aħna se nagħmlu waqt li nwettqu l-attività professjonali tagħna;
  • Dikjarazzjonijiet foloz, billi jsiru dikjarazzjonijiet foloz jew qarrieqa,
  • Ksur tal-kunfidenzjalità,

bħala riżultat tal-azzjonijiet tagħna, id- danni li l-klijent se jitlob u l-ispejje ż minfuqa biex jiddefendu t-talbiet li jqumu kontriha huma ggarantiti.

Tista ‘ wkoll tuża l-

  • Sa 100,000 TL huwa kopert mill-kollateral biex iġedded jew isewwi dokumenti li jappartjenu lil klijenti li huma legalment responsabbli iżda li ġew meqruda, bil-ħsara, mitlufa, korrotta, imħassra jew Minsija.