İçeriğe geç

Bono İcra Takibi

Kambiyo Senedine Dayalı İcra Takibi

Alacaklı, alacağına karşılık elinde bulundurduğu çek, senet, bono gibi kambiyo senetlerine dayanarak borçluya karşı icra takibi yapabilir.
Borçlu ödeme emrini aldıktan sonra itibaren 10 gün içinde borcunu ödemelidir.
Takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse 5 gün içinde icra mahkemesine şikâyet edilmesi gerekir.