İçeriğe geç

Muris Muvazaası Sebebiyle Tapu İptal

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil

Kişi, mirasçılarından mal kaçırma kastıyla malvarlığında olan taşınmaz malını sağlığında başka birisine devredebilir. Miras hakkı zedelenen mirasçı kaçırılmış olan işbu gayrimenkül üzerindeki hakkını elde etmek için muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davası açabilir.