İçeriğe geç

Saklı Pay

Mirasçıların Saklı Pay Hakları

Mirasbırakan ancak çocuğu, eşi ve anne babasından birisi yok ise tüm malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunabilir. Mirasbırakanın eşi, çoçuğu veya anne babasının mirasbırakanın mirası ile ilgili olarak saklı pay hakları bulunmaktadır.