İçeriğe geç

Taşınmaz Satış Sözleşmesi

Taşınmaz Satış Sözleşmesi

Türkiye’de Taşınmaz Satın Almadan Önce Bilinmesi Gerekenler

Tapu satış sözleşmesi yalnızca Tapu Müdürlüğü’nde yapılırsa geçerlidir. Taşınmaz satış sözleşmesi için yalnızca Tapu Müdürlüğü’nde ödeme yapılır. Taşınmaz satış sözleşmesi yapılmadan önce bilirkişiden rapor alınmalıdır. Taşınmaz satış sözleşmesinin satış bedeli bilirkişi raporuna uygun belirtilmelidir. Taşınmaz satış sözleşmesi imzalanmadan önce taşınmaz bilgileri kontrol edilmelidir.