İçeriğe geç

Terekenin Tespiti

Terekenin Tespiti

Tereke, miras bırakan müteveffanın mirasçılarına bıraktığı malvarlığıdır. Genel olarak Türkiye’de mirasbırakanın taşınır ve taşınmaz malvarlığı belli olduğundan terekenin tespiti talep edilmemektedir. Ancak bazı hallerde, murisin terekesinin tespiti gerekmektedir.